Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – międzynarodowy bank utworzony w 1991 roku w celu wspierania przemian gospodarczych w państwach wprowadzających demokrację i gospodarkę rynkową, w szczególności w państwach
Europy Środkowej i Wschodniej; siedziba banku znajduje się w Londynie.