Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Europol – urząd do spraw Bezpieczeństwa Unii Europejskiej; ponadnarodowa agencja śledcza, służąca współpracy i wymianie danych policyj­nych; docelowo Europol ma stać się europej­skim organem władzy policyjnej siedziba Europolu  mieści się w Hadze.