Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

„Familia”  - stronnictwo magnackie Czartoryskich oraz ich krewnych, ukształtowane w ostatnich latach panowania Augusta II Mocnego, konkurujące rodami Potockich w Koronie i Radziwiłłów na Litwie; dążyło do przejęcia władzy i przeprowadzenia reform, unowocześniających administrację państwa; za panowania Augusta III Sasa „Familia” stała się stronnictwem dworskim; Czartoryscy dążyli do zapewnienia korony przedstawicielowi swojego rodu, ale pod naciskiem carycy Katarzyny II ostatecznie podczas elekcji w 1764 r. poparli kandydaturę Katarzyny II.