Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

federacja – państwo związkowe, mające własne organy federalne, którym państwa członkowskie (kantony, landy, stany, prowincje) przekazują część swych praw suwerennych, zwłaszcza w zakresie polityki zagranicznej i obronnej, ale jednocześnie zachowują znaczny stopień autonomii w zakresie systemu prawa krajowego oraz władzy sądowniczej i wykonawczej.