Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

fizjokratyzm - szkoła w klasycznej ekonomii, powstała w drugiej połowie XVIII w. we Francji, filozoficzną podstawą fizjokratyzmu była nowożytna idea „porządku naturalnego” i wynikająca z niej zasada wolnej konkurencji; fizjokraci za jedyne źródło bogactwa uważali ziemię i rolnictwo i krytykowali jednostronnie pojętą politykę merkantylizmu; twórcą fizjokratyzmu François Quesnay, a jego myśl rozwinęli m.in. Vercier de la Rivière i Victor Mirabeu.