Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Fronda - wojna domowa we Francji w latach 1648-53, spowodowana niezadowoleniem części społeczeństwa z absolutystycznej polityki dworu królewskiego; rozpoczęła się od zatargu dworu z parlamentem i wybuchu powstania w Paryżu w 1648 r.; w lutym 1648 powstańcy zostali pobici przez armię dowodzoną przez księcia Ludwika II Kondeusza; wkrótce jednak Kondeusz wystąpił przeciwko dworowi i rozpoczęła się tzw. druga Fronda - arystokratów, która jednak została stłumiona w 1653 r.; stłumienie Frondy umożliwiło Ludwikowi XIV ustanowienie monarchii absolutnej.