Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Fundusz Obrony Narodowej (FON) – fundusz specjalny utworzony na mocy dekretu prezydenta RP z 9 IV 1936 r., przeznaczony na pokrycie wzrastających wydatków wojskowych i wojskowego programu inwestycyjnego. Funduszem zarządzał minister spraw wojskowych. Minister skarbu był upoważniony do zaciągania kredytów gotówkowych i towarowych w kraju i za granicą oraz przeznaczania ich w formie dotacji na FON. Roczne dotacje przekraczały 200 mln zł. FON zyskał duże poparcie społeczeństwa, które złożyło liczne dary w gotówce i naturze – łącznie o wartości ok. 50 mln zł. We wrześniu 1939 r. część tych darów wywieziono za granicę. Po wojnie większość z nich odzyskano.