Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Górnośląski Okręg Przemysłowy − największy okręg przemysłowy w Polsce, dynamiczny rozwój przemysłu (wydobycie węgla kamiennego, hutnictwo metali) na tych terenach sięga początków XIX wieku; obszar GOP obejmuje część wschodnią Górnego Śląska i zachodnią część Małopolski (Zagłębie Dąbrowskie i część Zagłębia Krakowskiego), tworząc konurbację górnośląską, stanowiącą najważniejszy (obok Warszawy) ośrodek polskiej gospodarki.