Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Grody Czerwieńskie - ziemia czerwieńska wokół głównego jej ośrodka Czerwienia, stanowiący obszar graniczny i sporny między Polską a Rusią; w 1018 r. zostały opanowane przez Bolesława Chrobrego, ale w 1031 r. ponownie wróciły do Rusi Kijowskiej; na przełomie XIII i XIV w. Grody Czerwieńskie zostały włączone do ziemi chełmskiej i księstwa bełskiego jako części Rusi Halicko-Włodzimierskiej; przez Czerwień biegł ważny szlak handlowy z Kijowa do Krakowa, Pragi i Ratyzbony;