Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Hakata – potoczna nazwa Niemieckiego Związku Marchii Wschodniej, założonej w 1894 r. w Poznaniu (w 1896 siedziba została przeniesiona do Berlina) celu germanizacji ziem i ludności polskiej w zaborze pruskim; jej nazwa pochodziła od pierwszych liter nazwisk założycieli:  Ferdynanda von Hansemanna, Hermanna Kennemanna i Henryka von Tiedemanna; głosiła antypolskie hasła, zwalczała język polski w szkołach, sądach i urzędach, współpracowała z rządem w rugowaniu ludności polskiej z ziemi, działała na rzecz umacniania na ziemiach zaboru pruskiego żywiołu niemieckiego; w 1901 r. liczyła ponad 21 tys. członków; została rozwiązana w 1934 r.