Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Heliaja - sąd przysięgłych w starożytnych Atenach ustanowiony przez Solona w 594 r. p.n.e. Heliaja była najwyższą instancją w sprawach cywilnych i karnych, a ponadto odgrywała ważną rolę polityczną, ponieważ wydawała wyroki w sprawach urzędników oskarżonych o nadużycia i orzekała, czy nowo uchwalone ustawy nie są sprzeczne z obowiązującymi prawami; Heliaja liczyła 6000 członków wybieranych losowo po 600 z każdej fyli.