Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

hetman - dowódca wojskowy; od końca XV w. stosowana jako nazwa dowódcy wojsk zaciężnych; od końca XVI w. stanowisko hetmana stało się dożywotnie; w Rzeczypospolitej Obojga Narodów jednocześnie urzędowało czterech hetmanów: hetman wielki koronny i hetman polny koronny dowodzili wojskami koronnymi, a hetman wielki litewski i hetman polny litewski dowodzili wojskami litewskimi; na przełomie XVI i XVII w. wydano kilka konstytucji sejmowych, które regulowały zakres władzy hetmańskiej - hetman wielki otrzymał najwyższą władzę administracyjną nad wojskiem wraz z władzą sądowniczą, a hetman polny był jego pomocnikiem z takim zakresem władzy, jaki hetman wielki mu udzielił, oraz dowódcą wojsk kwarcianych; w 1776 r. władza hetmanów została uszczuplona w wyniku utworzenia Departamentu Wojskowego Rady Nieustającej.