Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Hetyci - starożytny lud indoeuropejski, który około XVII w. p.n.e. stworzył silne państwo w Azji Mniejszej - w okresie największej potęgi objęło ono swoimi wpływami Syrię, Palestynę i Mezopotamię; Hetyci swoje sukcesy militarne zawdzięczali uzbrojeniu w żelazną broń i wyposażeniu w rydwany bojowe; państwo Hetytów upadło w XII w. p.n.e. w wyniku najazdu „ludów morza”.