Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Hotel Lambert – potoczna nazwa arystokratycznego, konserwatywno-liberalnego obozu politycznego Wielkiej Emigracji; został założony po upadku powstania listopadowego przez księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Paryżu (nazwa wywodziła się od jego paryskiej rezydencji); dążył do odzyskania niepodległości w drodze powstania zbrojnego, które jednak powinno wybuchnąć dopiero, gdy zaistnieją ku temu sprzyjające warunki; Hotel Lambert prowadził zakrojoną na dużą skalę działalność dyplomatyczną – do wielu stolic europejskich wysyłał swoich agentów politycznych z zadaniem  oddziaływania na rządy; po wybuchu powstania styczniowego działał na rzecz nagłośnienia sprawy polskiej; działalność Hotelu Lambert ustała po 1870 roku.