Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

humanizm - prąd umysłowy i kulturalny okresu odrodzenia, uznający człowieka, w przeciwstawieństwie do teocentrycznej kultury średniowiecznej, za najwyższą  wartość moralną i punkt odniesienia wszelkiej wartości.