Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

II triumwirat - oficjalna umowa, zawarta w 43 r. p.n.e. przez Oktawiana, Marka Antoniusza i Lepidusa w celu pokonania wrogów i podziału władzy; w 36 r. p.n.e. od udziału w sprawowaniu władzy został odsunięty Lepidus, a 31 r. p.n.e. w bitwie pod Akcjum Marek Antoniusz został ostatecznie pokonany przez Oktawiana, co zapewniło mu jedynowładztwo w Rzymie.