Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Inflanty - kraina leżąca między Dźwiną a jeziorem Pejpus i Zatoką Fińską; w 1202 r. w Inflantach powstał zakon Kawalerów Mieczowych; w wyniku wojen inflanckich w latach 1558-82 północna część Inflant znalazła się w posiadaniu Szwecji, a środkowa, i południowa wraz z Księstwem Kurlandzkim przeszły jako lenno pod panowanie Rzeczypospolitej; w wyniku wojen polsko-szwedzkich toczonych w latach 1600-1610 i 1621-1629 Inflanty aż po rzekę Dźwinę zostały opanowane przez Szwedów i ostatecznie zostały przyznane Szwecji na mocy pokoju zawartego w 1660 r. w Oliwie; podczas wielkiej wojny północnej w latach 1700-1721 szwedzka część Inflant została opanowana przez Rosję.