Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Italikowie - plemiona zamieszkujące w starożytności Italię; Italikowie dzielili się na liczne plemiona (m.in. Latynowie, Oskowie, Umbrowie i Sabinowie), mówiące różnymi dialektami i posiadające odmienne obyczaje, kulty religijne i ustroje polityczne; w IV i III w. p.n.e. Italikowie zostali podbici przez Rzym i przymuszeni do zawarcia z nim niesymetrycznego sojuszu - zachowali autonomię wewnętrzną, ale byli zobowiązani do dostarczania kontyngentu wojskowego i nie mogli prowadzić samodzielnej polityki zagranicznej; po tzw. wojnie sprzymierzeńczej w latach 90-88 p.n.e. Italikowie, choć pokonani, otrzymali obywatelstwo rzymskie.