Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

joannici - bractwo szpitalne, założone w połowie XI w. w Jerozolimie przez kupców włoskich, przekształcone w 1130 r. w zakon rycerski; joannici uczestniczyli w walkach z muzułmanami na terenie Królestwa Jerozolimskiego; po upadku Akry w 1291 r. schronili się na Cyprze, a ok. 1310 r. przenieśli się na Rodos , która do 1522 r. stanowiła ich główną siedzibę (odtąd nazywali się kawalerami rodyjskimi); po zdobyciu Rodos przez Turków  przenieśli się w na przekazaną im w 1530 r. przez cesarza Karola V Maltę (odtąd nazywali się kawalerami maltańskimi);  w 1565 r. odparli inwazję turecką na Maltę, a w 1571 r. ich eskadra uczestniczyła w morskiej bitwie pod Lepanto; po zdobyciu Malty przez Napoleona Bonaparte w 1798 r. zakon przekształcił się w międzynarodowy związek szlachty, zachowujący pewne pozory suwerenności.