Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

józefinizm - nazwa polityki wobec Kościoła katolickiego prowadzonej w monarchii habsburskiej przez cesarzową Marię Teresę, a następnie kontynuowaną przez Józefa II, polegającej na tworzeniu kościoła państwowego oraz podporządkowaniu życia religijnego państwu; józefinizm powstał pod wpływem idei oświeceniowych i związany był z wprowadzaniem absolutyzmu oświeconego.