Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

kalikstyni/utrakwiści - nazwa odłamu husytów, praktykujących przyjmowanie komunii pod dwiema postaciami (nazwa pochodzi od łacińskiego słowa cali - kielich); kalikstyni skupiali głównie rycerstwo i mieszczan i opowiadali się za umiarkowaną reformą życia religijnego oraz społecznego i politycznego w Czechach; w 1433 r. zawarli porozumienie  ze stronnictwem katolickim - tzw. Kompaktaty praskie, które jednak zostały cofnięte po rozgromieniu taborytów pod Lipanami w 1434 r.