Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Karta Atlantycka - deklaracja podpisana  14 VIII 1941 r. przez prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta i premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla na pokładzie okrętu na Oceanie Atlantyckim, a następnie zaaprobowana na międzysojuszniczej konferencji w Londynie 24 IX 1941 r. przez państwa koalicji antyhitlerowskiej - m.in. Polskę, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i Czechosłowację; Karta Atlantycka dotyczyła bieżącej polityki sygnatariuszy oraz zasad powojennych stosunków międzynarodowych -  przewidywała m.in.: wyrzeczenie się podboju obcych terytoriów, prawo każdego narodu do suwerenności i samodzielnego wyboru formy rządów, nieużywanie przemocy w stosunkach międzynarodowych i współpracę wszystkich państw na równych prawach.