Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

katolicyzm - doktryna religijna, moralna i społeczna Kościoła rzymskokatolickiego, której podstawę stanowią Biblia i Tradycja, a także postawa światopoglądowa i społeczno-polityczna, wypływająca  z tej doktryny; głównym elementem doktryny katolickiej są: Trójosobowość jedynego Boga, bóstwo Chrystusa, przekonanie o upadku człowieka przez grzech pierworodny oraz jego zbawienie przez śmierć Chrystusa, a ponadto wiara w nieśmiertelność duszy oraz łaska boska, której znakami są sakramenty.