Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

kibuc – izraelska wspólnota osadnicza oparta na wspólnej własności ziemi,  równych prawach i ochotniczej pracy (pierwszy kibuc założono w 1909 roku);  wspólnoty te odegrały ważną rolę w gospodarce Izraela, przyczyniając się do  wzrostu efektywności rolnictwa.