Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Komisja Kolonizacyjna – niemiecka instytucja utworzona na mocy uchwały sejmu pruskiego z 26 IV 1886 r. i działająca w latach 1886-1918, której zadaniem było wykupywanie ziemi z rąk Polaków i osadzanie na niej osadników niemieckich; dzięki ogromnym funduszom, przeznaczonym na jej działalność, zdołała osadzić na ziemiach zaboru pruskiego 22 tys. rodzin niemieckich; działalność Komisji Kolonizacyjnej była jedną z najgroźniejszych form walki z polskością w zaborze pruskim, ale wywołała reakcję obronną ze strony Polaków, polegającą m.in. na zakładaniu spółek polskich.