Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Komitet Narodowy Polski – organizacja polityczna utworzona w 1914 r. w Warszawie, w skład której weszły m.in. Stronnictwo-Demokratyczno-Narodowe i Stronnictwo Polityki Realnej, działająca pod przywództwem Romana Dmowskiego; jako organizacja o orientacji prorosyjskiej uznawał potrzebę uzyskania dla Polski szerokiej autonomii w ramach imperium carskiego i współtworzył u boku armii carskiej Legion Pułaski; Po zajęciu Warszawy przez Niemców w 1915 r. ewakuował się do Rosji.