Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

komunizm – ideologia opierająca się na teoriach politycznych Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, postulująca wspólną własność środków produkcji oraz gospodarkę planową i centralnie zarządzaną, głosząca nieuchronność upadku kapitalizmu i zastąpienia go w wyniku rewolucji bezklasowym społeczeństwem socjalistycznym; teoretyczna i ideologiczna wykładnia komunizmu została przedstawiona w ogłoszonym w 1848 r. Manifeście komunistycznym Karola Marksa.