Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

konfederacja targowicka/Targowica – spisek części magnatów polskich zawiązany formalnie 14 V 1792 r. w Targowicy, a faktycznie 27 IV 1792 r. w Petersburgu w celu obalenia Konstytucji 3 maja oraz reform Sejmu Czteroletniego; przywódcy Targowicy: Stanisław Szczęsny Potocki (inicjator i marszałek konfederacji), hetman wielki koronny Franciszek Ksawery Branicki, hetman polny koronny Seweryn Rzewuski, Szymon Kossakowski działali w porozumieniu z Katarzyną II i przyczynili się do interwencji rosyjskiej w Polsce; która doprowadziła do obalenia reform Sejmu Czteroletniego, a następnie do drugiego rozbioru Polski (1793).