Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

konfederacja warszawska - uchwała przyjęta w 1573 r. na sejmie konwokacyjnym w Warszawie, gwarantująca bezwarunkowy i wieczysty pokój między wszystkimi różniącymi się w wierze, a wszystkim innowiercom zapewniała równe prawa z katolikami i opiekę państwa, ale zasady wolności sumienia i tolerancji religijnej stosowała wyłącznie w stosunku do szlachty.