Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

konfucjanizm - religia narodowa Chin oraz doktryna moralno-religijna głoszona przez Konfucjusza (VI-V w. p.n.e.) i jego kontynuatorów; według konfucjanizmu wszystko co się dzieje musi być zgodne z „ładem nieba”, dlatego zalecał współpracę całego społeczeństwa w celu utrzymania ładu i harmonii.