Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Konstytucja 3 maja/Ustawa rządowa – pierwsza w Europie nowoczesna ustawa zasadnicza, uchwalona 3 maja 1791 r. na Sejmie Czteroletnim; Konstytucja 3 maja zachowywała ustrój stanowy, ale zastąpiła elekcyjność tronu zasadą dziedziczności, a liberum veto – głosowaniem większością głosów oraz zakazała tworzenia konfederacji; Ustawa rządowa wzmocniła władzę wykonawczą, powołując odpowiedzialną przed sejmem Straż Praw, której przewodniczył król; Konstytucja 3 maja zmniejszyła rolę senatu i pozbawiła praw politycznych szlachtę-gołotę, osłabiając w ten sposób wpływy magnaterii, ponadto  rozszerzyła prawa mieszczan, a chłopom zapewniła opiekę prawa i rządu.