Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

konstytucja Nihil novi - nazwa konstytucji sejmowej uchwalonej przez sejm radomski w 1505 r.; konstytucja Nihil novi unieważniała przywilej mielnicki, ograniczała kompetencje prawodawcze monarchy, a umacniała pozycję szlacheckiej izby poselskiej; pełna formuła łacińska: nihil novi sine communi consensu, czyli nic nowego bez powszechnej zgody, w praktyce oznaczała, że nie można stanowić nowego prawa bez zgody reprezentującego interes szlachty sejmu.