Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Korpus Ochrony Pogranicza (KOP) - formacja wojskowa, utworzona w 1924 r. w celu ochrony wschodnich granic Polski; w sprawach służby granicznej KOP podlegał Ministerstwu Spraw Zagranicznych, a w sprawach organizacji, wyszkolenia i na wypadek wojny - naczelnym władzom wojskowym; w 1939 r. w pierwszych latach KOP zwalczał zbrojne bandy i radzieckie oddziały dywersyjne oraz prowadził prace społeczno-gospodarcze i kulturalno-oświatowe, mające na celu repolonizację terenów objętych jego działaniem; w sierpniu 1939 r. KOP miał 3 brygady i 9 samodzielnych pułków i liczył łącznie ok 25 000 żołnierzy; 17 VIII 1939 r. oddziały KOP podjęły nierówną walkę z wkraczającą na terytorium Polski Armią Czerwoną.