Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Kulturkampf (j. niem. – walka o kulturę) – zainicjowana przez Ottona von Bismarcka walka państwa niemieckiego z Kościołem katolickim, prowadzona od 1871 do początku lat 80-ych XIX wieku, której celem była likwidacja politycznych i kulturowych wpływów papiestwa w Niemczech; na ziemiach polskich stanowiła połączenie polityki antykatolickiej z germanizacją.