Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Kuźnica Kołłątajowska – określenie grupy publicystów i literatów oraz działaczy politycznych i społecznych współpracująca z w czasie Sejmu Czteroletniego (1788-1792 ) Hugonem Kołłątajem, wspierająca propagandowo jego działania reformatorskie;  działacze Kuźnicy krytykowali przywileje szlacheckie i stosunki feudalne, a popularyzowali idee rewolucji francuskiej.