Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Latynowie - w starożytności plemię italskie zamieszkujące Lacjum; na początku II tysiąclecia p.n.e. Latynowie utworzyli kilka federacji skupionych wokół miejsc kultu - w VI-V w. p.n.e. głównym centrum politycznym  stał się Związek Latyński związany ze świątynią Diany pod Aricją; w latach 340-338 p.n.e. doszło do wojny Związku Latyńskiego z Rzymem, zakończonej zwycięstwem Rzymu, rozwiązaniem Związku Latyńskiego; gminy lateńskie sąsiadujące z Rzymem zostały do niego wcielone, a  gminy oddalone zostały zmuszone do zawarcia federacji z Rzymem.