Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Lend-Lease - amerykański system pomocy materiałowej dla państw koalicji antyhitlerowskiej w okresie II wojny światowej, wdrożony na mocy ustawy Lend and Lease Act uchwalonej przez Kongres Stanów Zjednoczonych 11 III 1941 r., upoważniającej prezydenta USA do sprzedaży, wynajmu lub wypożyczenia państwom sprzymierzonym materiałów wojennych i innych towarów niezbędnych do prowadzenia wojny; pomocy udzielano na mocy dwustronnych umów, a długi za sprzęt zużyty lub zniszczony podczas działań zbrojnych podlegały umorzeniu.