Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

liberalizm – ideologia oparta na indywidualistycznej koncepcji człowieka, głosząca że źródłem postępu jest wolna i nieskrępowana działalność jednostek, a podstawą wolności jest prawo nieograniczonego posiadania i dysponowania własnością prywatą; liberalizm, stojąc na stanowisku ograniczenia do minimum ingerencji państwa w sprawy społeczne,  głosił hasła swobód politycznych dla jednostek, wolności prasy, słowa i wyznania, w płaszczyźnie politycznej walczył z monarchią absolutną, dążąc do jej zastąpienia  rządami reprezentacyjnymi; liberalizm został zapoczątkowany w XVIII wieku jako teoria klasy przemysłowej i kupieckiej, domagającej się swobód gospodarczych.