Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Liga Katolicka - związek katolickich książąt Rzeszy, założony w 1609 r. w Monachium z inicjatywy księcia Bawarii Maksymiliana I, którego celem była walka z utworzoną w 1608 r. Unią Protestancką; Liga Katolicka była wspierana przez Habsburgów, Państwo Kościelne i Rzeczpospolitą Obojga Narodów, a głównodowodzącym jej wojsk był Johan von Tilly.