Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Liga Narodów - utworzona po I wojnie światowej na mocy podpisanego 28 VI 1919 r. traktatu wersalskiego organizacja międzynarodowa z siedzibą w Genewie, której głównym celem było zapewnienie pokoju oraz rozwój współpracy międzynarodowej; głównymi organami Ligi Narodów były: Zgromadzenie, Rada i Sekretariat; Liga Narodów nigdy nie stała się organizacja powszechną (nie przystąpiły do niej Stany Zjednoczone, Związek Radziecki należał w latach 1934-1939, Niemcy i Japonia wystąpiły w 1933 r., a Włochy w 1937) i okazała się niezdolna do zapewnienia pokoju, a w praktyce służyła utrzymywaniu hegemonii politycznej Francji i Wielkiej Brytanii; faktycznie zakończyła swoją działalność wraz z wybuchem II wojny światowej, a formalnie została rozwiązana uchwałą Zgromadzenia z 18 IV 1946 r.