Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Liga Narodowa– tajna, trójzaborowa organizacja polityczna wyłoniona w kwietniu 1893 r. z Ligii Polskiej, będąca głównym ośrodkiem koordynacyjnym ruchu narodowodemokratycznego; głosiła solidaryzm społeczny, zwalczała ruch robotniczy, inspirowała tworzenie lub sama zakładała polskie organizacje polityczne, kulturalno-oświatowe i społeczne; czołowymi działaczami byli: Roman Dmowski, Zygmunt Balicki, Marian Seyda.