Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Liga Święta - przymierze zawarte między Państwem Kościelnym, Rzecząpospolitą Obojga Narodów, Wenecją i Austrią po bitwie pod Wiedniem w 1684 r. przeciwko Turcji osmańskiej i Tatarom krymskim; w 1689 r. do Ligi Świętej przystąpiło prawosławne Cesarstwo Rosyjskie; działalność Ligi Świętej zakończyło zawarcie w 1699 r. pokoju w Karłowicach.