Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

luteranizm - odmiana protestantyzmu oparta na doktrynie Marcina Lutra i jego współpracowników - m.in. Filipa Melanchtona; według luteranizmu jedynym źródłem objawienia i jedynym źródłem wiary jest Biblia, a jedyną drogą do zbawienia jest głęboka wiara w Jezusa Chrystusa - uczynki są tylko następstwem i świadectwem wiary i nie mają decydującego znaczenia w dążeniu do życia wiecznego; luteranizm odrzuca hierarchię kościelną, nie uznaje kapłaństwa jako sakramentu i odrzuca celibat i życie zakonne; luteranizm nie uznaje sakramentów poza chrztem i komunią świętą; stoi na stanowisku podporządkowania Kościoła władzy państwowej.