Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Madziarzy/Węgrzy - lud ugrofiński; Madziarzy pierwotnie zamieszkiwali prawdopodobnie  tereny między Morzem Aralskim a Uralem, a w pierwszej połowie IX w. zamieszkiwali oba brzegi górnego Donu, skąd jednak zostali wyparci przez Pieczyngów - wówczas przenieśli się na ziemi leżące między Dniestrem, Prutem i Seretem, gdzie pod wodzą Megyera Arpada założyli związek 7 plemion; pod naporem Pieczyngów nadal przemieszczali się w kierunku zachodnim; pokonani w 955 r.  przez wojska niemieckie pod wodzą Ottona I wycofali się na terytorium dzisiejszych Węgier, gdzie utworzyli własne państwo.