Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Mała konstytucja 1919 – potoczna nazwa uchwały Sejmu Ustawodawczego z 20 II 1919 r. powierzającej Józefowi Piłsudskiemu dalsze sprawowanie urzędu Naczelnika Państwa oraz ustalającej zasady i organizację działania władz polskich do czasu uchwalenia konstytucji. Wprowadzała zasadę suwerennej władzy państwowej, powierzając reprezentację państwa na zewnątrz oraz kierownictwo administracji wojskowej i cywilnej odpowiedzialnemu przed sejmem Naczelnikowi Państwa.