Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego/Manifest PKWN/Manifest lipcowy – odezwa Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, której ogłoszenie datowano na 22 lipca 1944 r. (faktycznie powstał 20 lipca w Moskwie); Manifest ogłaszał Rząd RP na uchodźstwie za nielegalny, a za jedyną legalną władzę uznawał Krajową Radę Narodową (KRN) i Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN), które miały działać w oparciu o konstytucję marcową; zapowiadał przeprowadzenie reformy rolnej, polegającej na konfiskacie majątków niemieckich, zdrajców narodowych oraz obszarników i ich podział pomiędzy małorolnych i bezrolnych; ponadto deklarował rozbudowę systemu ubezpieczeń społecznych i utworzenie systemu płacy minimalnej; w kwestii granic wzywał do walki o przyłączenie do Polski Prus Wschodnich i Pomorza i Śląska Opolskiego, a ustalenie granicy wschodniej miało nastąpić według zasady: ziemie polskie – Polsce, ziemie ukraińskie, białoruskie i litewskie – odpowiednim republikom radzieckim.