Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

marksizm – koncepcja stworzona przez Karola Marksa z zakresu filozofii, ekonomii i socjologii, której istotą są: krytyka kapitalizmu, gloryfikacja komunizmu oraz rewolucji jako drogi przejścia z pierwszej formy ustrojowej do drugiej; według Marska wyzysk, który jest istotą kapitalizmu, musi ostatecznie doprowadzić do rewolucji, która przyniesie zwycięstwo proletariatu i ustanowienie ustroju komunistycznego, charakteryzującego się społeczeństwem bezklasowym, w którym prywatna własność zostanie zastąpiona wspólnymi formami własności środków produkcji; marksizm stał się fundamentem ideologii komunistycznej.