Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

mazdaizm - dualistyczna religia staroirańska, związana z kultem Ahura Mazdy; dualizm mazdaizmu polegał na wierze w istnienie dwóch walczących ze sobą przeciwstawnych sił - dobra, którą reprezentował Ahura Mazda i zła, reprezentowanego przez Arymana; w walce tej uczestniczy człowiek, który swoimi czynami wspiera Ahura Mazdyę, a złymi - Arymana.