Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

mienszewicy/Socjaldemokratyczna Partia Robotniczej Rosji/SDPRR– rosyjska partia polityczna, która wyodrębniła się na II zjeździe w 1903 r. jako drugie (obok bolszewików) ugrupowanie w SDPRR, z której w 1912 r. zostali usunięci; byli przeciwnikami planu Włodzimierza Lenina utworzenia marksistowskiej partii nowego typu, stawiając na wielkie, luźno zorganizowane organizacje partyjne; po rewolucji lutowej w Rosji w 1917 r. weszli w skład Rządu Tymczasowego i wystąpili przeciwko przewrotowi bolszewickiemu w październiku 1917 r., traktując go jako bolszewicki spisek i bezmyślną awanturę.