Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

mistyka – z greckiego mystikos – zamykać oczy; osobiste i szczególne zjednoczenie z Bogiem w życiu doczesnym, osiągnięte przez długotrwałe duchowe przygotowania (np. kontemplację i ascezę); mistykom zazwyczaj towarzyszą przeróżne fenomeny, takie jak kontakt z istotami duchowymi, ekstaza, dar prorokowania.